Veebisaitide positsioneerimine lodz

Maksusummalt kirjendatud müügi peaksid põhjustama maksumaksjad, kes müüvad füüsiliste isikute olukorra tõttu majanduskampaaniaid tegemata, ja põllumajandustootjad, kes elavad kindla summa piires. Müügi registreerimata jätmise juhtumid piirduvad konkreetse õigusaktiga määratud sanktsioonidega. Maksumaksjad kasutavad sageli neile pandud kohustuse täitmata jätmise nõrkust ja seetõttu on sagedase üleastumise tõenduseks kontrollide puudumine juhtumite ületamise korral, mis lubavad müüki kassaaparaatide abil registreerida, ning juhtumeid, kus on lisatud uued õigusnormid, mis nõuavad märgitud üksustelt arvestuse pidamise kohustus.

Kohustus pidada arvestust kassaaparaatide abil ei ole illusioon, sest seda eristab üksuste suhtes sanktsioonide kehtestamine, mis tuleneb kaupade ja teenuste maksuseadusest. Teisisõnu, elzab mera & nbsp; kassaaparaatide abil raamatupidamisarvestuse pidamise seadusesätete täitmata jätmine on seotud suurte sanktsioonidega, siis pole siin mõtet riskida. Raske pole mitte iga ettevõtja sellest faktist teadlik, kuid ta ei tunne seadusi.

Kooskõlas art. 111 jagu 2 - materjalimaksu pealt, samas kui maksuameti juhataja või maksukontrollibüroo abi võib võtta ränka karistust, mis moodustab 30% maksust, mida maksti toodete või teenuste ostmisel. Füüsiliste isikute puhul on selline isik süüdi maksukuriteos või kuriteos dokumentide haldamise puudulikkuse eest. Seetõttu ei ole mõtet proovida petta ametivõime nende praeguses rollis ning ennekõike peaksid nad kasutama raamatupidaja või juristi nõuandeid, kes tagaksid, et ettevõtja järgiks seadusesätteid.

Kassaaparaatide abil kajastatud müügi osas tasub mainida, et maksukohustus hõlmab ka ainult neid puudusi, mille müügis oli seisuga 1. detsember 2008, st alates ülalnimetatud juriidilisse kehasse sissetoomise hetkest seadusesätted. Pulmadeks, vea korral, ei huvita õiguskaitseorganid ettevõtjat juriidilise, rahalise ja rahumeelse vastutuse osas, kuna ajavahemik enne 1. detsembrit 2008. loetakse aegumistähtajaks ja siis peatatakse seadusega ettenähtud toimingud.