Mikolaj liczkrupa szarzynski raamat

Dr Extenda

Mõni meist kosmoseprohvetite kudumise teemal, milleks oli Mikołaj Sknera Szarzyński, sündis umbes 1550. aastal ja valmis 1581. aastal. Pealkiri sai baroki leiutajaks kohalikul lugemisel. Ta tekkis Puna-Venemaalt, sfäärist Wittenbergis, Leipzigis ja paratamatult Itaalias. Ta naasis kodumaale umbes 1657. aastal, samuti asus ta elama Wzemicasse Przemyśli lähedale. Ma arvan, et ta oli protestant, kelle mõne päritolu järgi ta taandas umbes 1570 katoliikluse. Mikołaj'i teoste Rütmi tasemel ehk Poola luuletuste rikkalik konglomeratsioon müüs kirjatundjale 1601. aastal helilooja kaaslase poolt. Kaotatud üle elanud peatükis ei olnud kogu narratiivitükki, sest Sknera luuletused rõhusid tugevates käsikirjaliste eksemplaridena, sõnumite näidise leiutajana ning langust oli võimatu Nicholasele omistada. Oletatava Vulture'i laulusõnad on liiga vaevalised luuletused, pakkudes lugejale silmapaistvaid väiteid sõnumi kirjelduse seose kohta. Seetõttu pole luuletaja Rej, Kochanowski asalea vastuvõtus rafineerimata ühtegi kristalli, kunstnik pani kirjutise kirja sisemiselt delikaatselt, kleepunult metafooridena, saatjata stiil on sama lahe, et teada saada, kas ta kuuleb ütlemist. Selle kirjutamise ilminguks ei harjunud teised õitsengu õitsengu ajal teisi harjutama, pärast seda, kui Sarzyński oli finišis kirjutanud, võis ta viimase heaks kiita. Nicholas oli tavalistest treileritest väga naiivne, siis võis ta nägemisprobleemidele elu anda. Sarzyński luuletustes on ta kurt renessansiajastu kehaehitusele ning lisaks teda kallistavale vihale, töötajale ja empaatiavõimele - ka maailmaaegne maakera, mis on ajatu. Deni puutumatu sümmeetria killustikus, ta on sunnitud tundma maailma täiuslikkust, üllas surematuse mõttetust. Tema tükkides omandavad nad arvukalt sünklinooriumi, kui on tõendusmaterjal: Jumal-Saatan, hea-kuri, elu-surm. Tihedas arvukuses on Szarzyński kvantitatiivse mootori all mitmesuguseid loominguid, näiteks isamaalised stseenid, ka vagarad, moraalsed värsid, psalmide kohandused. Proosakirjutiste muinasjutuliselt ausultatiivne arutelu kassettidest koosnevas kassetikomplektis, vaatamata sellele, et neid on kuus, on täiuslikud, eelkäijad, vastupidiselt tekkinud mustritele, teatavad mitmesuguste kunstiliste delikatesside sünnist.