Kassaaparaat lastele

Iga ettevõtja, kes kasutab tuntud ettevõttes fiskaalregistreid, võitleb iga päev teiste probleemidega, mida saab ka luua. Sarnaselt kõikidele arvutiseadmetele ei ole kassaaparaadid haigusest ja mõnikord riknenud. Mitte iga ettevõtte omanik ei tea, et igas kohas, kus rekord on tehtud kassaaparaatide abil, peaks tal olema teine ​​selline seade - praegu olulise rikke korral.

PsoriMilk

Varude kassaaparaadi puudumine toodete või teenuste müümisel võib tuua kaasa maksuhalduri trahvide määramise, kuna see takistab müügikirja kahjustamist, kui põhiseade puruneb. Kassaasutuses säilitatavad dokumendid peaksid sisaldama kassaseadme brošüüri. Selles dokumendis ei ole mitte ainult kõik seadmesse tehtud remondid, vaid ka andmed kaevanduste fiskalisatsiooni kohta või selle ideede vahetamine. Teeninduskohas tuleb sisestada ka unikaalne number, mille maksuhaldur on andnud kassale, ettevõtte nime ja selle ruumi aadressi, kus raha kasutatakse. Kõik need andmed on vajalikud maksuameti kontrollide puhul. Panga mõtteviisi muutused, samuti selle muutused kuuluvad spetsialistiteenistuse ülesannetesse, millega kõik sularahakassereid kasutavad ettevõtjad peaksid lepingule alla kirjutama. Veelgi enam - peate maksuhaldurit teavitama kõikidest kassapidaja teenistuses toimunud muudatustest. Fiskaalsete summade müük peaks toimuma pideva protseduuri käigus ning kassaaparaadi täitmisel on teil vaja vahetada arvamus, mäletades samal ajal mälu lugemist. Kassaaja mälu lugemine tõenäoliselt elab - sarnaselt siis, kui selle muutmine toimub ainult volitatud üksuse poolt. Lisaks tuleb seda teha maksuameti töötaja juuresolekul. Eelarvekontrolli lugemisel koostatakse asjakohane protokoll, millest üks eksemplar läheb maksuhaldurisse ja jääb ettevõtjale. Ta peab seda protokolli koos teiste kassasüsteemiga seotud dokumentidega hoidma - tema menetlus võib viia ameti poolt trahvi määramiseni.