Ettevotjate sotsiaalmaksed

Töötajate üldkasutatav otsetee, samal ajal kui palgad tõusevad kõikidele tegevustele, mis on seotud konkreetses kontoris osalevate inimeste arveldamisega. Ettevõtete juhtidel peab olema tööandja tööülesandest tulenev kohustuslik kohustus, sest nende hooletuse võib põhjustada ebameeldivad tagajärjed ka maksuameti ja sotsiaalkindlustusameti seisukohast. Tööandja kui naine, kes kasutab suurel määral sissemakseid, mis tõendab, et ta on kohustatud tasuma ZUS-ile tema töötajatele vajalikud sissemaksed. Neid tervisekindlustusmakseid tuleb maksta olenemata kindlustuse pealkirjade suurusest või olemusest, samas kui sotsiaalkindlustusmaksete maksmise suhtes kehtivad teatavad piirangud. Ettevõtte omanik peab esitama kindlustusavalduse, esitades sotsiaalkindlustusametile ametliku vormi 7 päeva jooksul pärast töötamist, st alates kindlustuskohustusest. Klassikalise töölepingu edukuse korral on vaja maksta kõik sotsiaalkindlustusmaksed ning õiguslepingu puhul on vaja ainult pensioni- ja töövõimetuspensioni (või juhuslikku sissemakset.

Töötajate töötajad ja palgad määravad kindlaks, et pensioni- ja töövõimetuspension on vabatahtlik või õnnetusjuhtumite ja haiguskindlustuse nõue puudub. Väärib märkimist, et ettevõtja maksab tervise- ja sotsiaalkindlustusmakseid ZUS-ile ja enda eest, samal ajal kui selle isiku kohustus, kes samaaegselt elukutse täidab ja juhib kaubamärki, maksab ainult tervisemakseid. Töötajate töölevõtmiseks on olemas alternatiivne lahendus, mis on personali ja palgaarvestuse allhanked. See tähendab, et loobutakse tavapärasest personali töölevõtmisest ja välise ettevõtte teenistustest, mis võtavad üle personali ja palga ning kõik kohustused, mis kaasnevad selle asutamisega.